SIGNATURE

Small Medium
TRÀ TƯƠI AUNTIE KIM 29.000 35.000
TRÀ SỮA AUNTIE KIM 45.000 49.000
TRÀ SỮA KHOAI MÔN AUNTIE KIM 49.000 59.000
TRÀ TƯƠI AUNTIE KIM CÚC TUYẾT 29.000 35.000
TRÀ SỮA AUNTIE KIM CÚC TUYẾT 45.000 49.000
TRÀ COCKTAIL PARIS 69.000 (L)
TRÀ MOCKTAIL HIBISCUS 69.000 (L)

TRÀ TƯƠI

Small Medium
OOLONG 25.000 29.000
OOLONG HOA HỒNG 25.000 29.000
OOLONG NHÂN SÂM 25.000 29.000
HỒNG TRÀ MẬT ONG 25.000 29.000
TIỂU MẠCH GENMAICHA 29.000 35.000
THIẾT QUAN ÂM 29.000 35.000
THIẾT LA HÁN 29.000 35.000
TIỂU LONG CHÂU 29.000 35.000

TRÀ SỮA

Small Medium
TRÀ SỮA OOLONG 39.000 45.000
TRÀ SỮA OOLONG HOA HỒNG 39.000 45.000
TRÀ SỮA HỒNG TRÀ MẬT ONG 39.000 45.000
TRÀ SỮA THIẾT QUAN ÂM 45.000 49.000
TRÀ SỮA THIẾT LA HÁN 45.000 49.000
TRÀ SỮA TIỂU MẠCH 45.000 49.000
TRÀ SỮA TIỂU LONG CHÂU 45.000 49.000
TRÀ SỮA CHOCO 49.000 55.000

TRÀ SỮA KHOAI MÔN

Small Medium
TRÀ SỮA KHOAI MÔN HỒNG TRÀ 45.000 55.000
TRÀ SỮA KHOAI MÔN OOLONG 45.000 55.000
TRÀ SỮA KHOAI MÔN THIẾT QUAN ÂM 49.000 59.000
TRÀ SỮA KHOAI MÔN TIỂU MẠCH 49.000 59.000

TRÀ TƯƠI KEM PHÔ MAI

Small Medium
OOLONG CREAM CHEESE 39.000 45.000
OOLONG HOA HỒNG CREAM CHEESE 39.000 45.000
OOLONG NHÂN SÂM CREAM CHEESE 39.000 45.000
HỒNG TRÀ CREAM CHEESE 39.000 45.000
THIẾT QUAN ÂM CREAM CHEESE 45.000 49.000
TIỂU MẠCH GENMAICHA CREAM CHEESE 45.000 49.000

TRÀ TRÁI CÂY

Small Medium
OOLONG HOA HỒNG MẬT ONG 35.000 39.000
OOLONG HOA HỒNG MẬT ONG HẠT CHIA 39.000 49.000
OOLONG NHÂN SÂM MẬT ONG HẠT CHIA 39.000 49.000
OOLONG HOA HỒNG TRÁI CÂY (VẢI/ĐÀO/TÁO/DỨA/DÂU) 49.000 55.000
TIỂU LONG CHÂU TRÁI VẢI 49.000 55.000
OOLONG NHÂN SÂM TRÁI CÂY (VẢI/ĐÀO/TÁO/DỨA/DÂU) 49.000 55.000
TRÀ DẤM TÁO 35.000 39.000
TRÀ DẤM TÁO TRÁI CÂY (VẢI/ĐÀO/TÁO/DỨA/DÂU) 49.000 55.000

TOPPING

CREAM CHEESE (NGỌT/MẶN/OREO) 15.000
CREAM CHEESE BẠC HÀ 18.000
THẢO MỘC (TÁO ĐỎ, KỶ TỬ, NHÃN NHỤC, HẠT CHIA) 18.000
TRÁI CÂY (VẢI/ĐÀO/TÁO/DÂU/DỨA) 15.000
TRÂN CHÂU (TRẮNG/ĐƯỜNG ĐEN) 10.000
HẠT CHIA 10.000
CAO QUY LINH 10.000
HẠNH NHÂN 10.000
KHOAI MÔN 18.000
CHEESE FLAN 12.000
ĐƯỜNG CỦ CẢI 5.000